BÅTTILLVERKAREN OY MARINO AB

Oy Marino Ab (sedan 1959) är den äldsta och mest erfarna tillverkaren av båtar i handupplagd glasfiber i Finland. Också vårt varumärke är Marino. Bekanta dig med vår historia!

I sin egenskap av banbrytare för båtar av handupplagd glasfiber har Marino uppnått det bästa möjliga anseendet inom båtbranschen. De för sin ovillkorliga kvalitetsnivå berömda Marino-båtarna är redan ett begrepp – båtfolket har ju år efter år valt Marino-båten i folkomröstningen till Årets Båt.

SERVICE FÖR HELA LANDET

Oy Marino Ab:s huvudkontor, administration, produktutveckling, tillverkning, försäljning och service finns  i Sibbo Söderkulla, invid Sibbo å, ca.  5 minuter österut från gränsen till Helsingfors. Härifrån levererar vi också båtarna till våra kunder.

Vårt företag verkar också som underleverantör såväl till båttillverkare som till den övriga industrin.